Veilig werken langs de weg

Algemene informatie

 

Doel van de cursus:

Het geven van inzicht in de risico's die verbonden zijn aan het werken op, aan of langs wegen en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, welke noodzakelijk zijn voor het veilig (Iaten) uitvoeren van werkzaamheden. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding:

Zij die operationeel, als toezichthouder of als projectleider bij werkzaamheden op, aan of langs de weg betrokken zijn. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en inhoud:

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor minimaal 6 cursisten waarbij de volgende onderwerpen worden behandeld: 

 • Arbowet.
 • BABW ( besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer )
 • Arbeidstijdenwet.
 • RVV ( regelement verkeers tekens enverkeersregels.)
 • Maatregelen op autosnelwegen (wegmarkering, persoonlijke bescherming e.d.) CROW 96a
 • Maatregelen voor kleine werkzaamheden op en langs de vluchtstrook CROW 96b
 • Maatregelen op niet-autosnelwegen en in de bebouwde kom CROW 96b
 • Praktische richtlijnen voor het veilig werken langs de weg.
 • Checklist 'veiligheid langs de weg'.
 • Er wordt per cursus gekeken naar de specifieke situaties waar de cursisten reglmatig mee te maken hebben en daarvoor wordt de betreffende afzetting uitvoerig met de cursisten doorgenomen.
 • Ook onderwerpen als omgaan met weersverandering, emotionele reacties van verkeersdeelnemers, ( agressie) en zichtbaarheid ( signaalkleding) komende gedurende de dag aan bod.