EHBO

Algemene informatie

Over EHBO

 
Dagelijks gebeuren er ongelukken.
Op straat, thuis, bij de sportvereniging of op het werk.
Variërend van ernstige tot minder ernstige ongevallen. Vaak wordt er bij een ongeluk vertrouwd op een voorbijganger of collega. Wat nu als die altijd ook op u rekent? In zo’n geval kan een EHBO cursus van levensbelang zijn! Na het volgen van de EHBO cursus bent u in staat om op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen aan een medemens. Bovendien kunt u met inzicht en kennis van letsels helpen om ongelukken preventief te voorkomen.
 
De cursisten leren volgens de richtlijnen van het “ORANJE KRUIS” Eerst Hulp te verlenen aan personen die door een bedrijfs- /verkeersongeval of ten gevolge van lichamelijk falen in een acute gezondheidsbedreigende situatie verkeren.
 
Onderwerpen die aan bod komen:
 
  • Algemene regels EHBO.
  • Vitale functies en storing daarin.
  • Heimlich methode.
  • Reanimatie en bediening AED. ( met stabiele zijligging, van buik naar rug draaien en noodvervoer rauteck.
  • Shock
  • Brandwonden, botbreuken, oogletsel.
  • Onderkoeling en oververhitting.
  • Vergiftiging.
  • Wonden, kleine en grote bloedingen.
  • Verbandmiddelen en verband technieken.

 

Inschrijfvoorwaarden

Er is geen vooropleiding vereist, wel moet cursist(e) fysiek in staat zijn gedeurende enkele minuten op de knieen bij het slachtoffer plaats te nemen. Mocht dit voor u bezwaar opleveren, neem dan even contact met ons op.
 
   
 
Kosten van de cursus EHBO mét Oranje kruis diploma:
€ 335.- excl. BTW. incl.diploma kosten, koffie/thee en cursusboek Oranje Kruis.
Opleiding Oranje Kruis EHBO is een programma van drie dagen, op de laatste dag vind aan het eind het examen plaats.