BHV

Algemene informatie

Algemene informatie BHV.
 

In de arbeidsomstandighedenwet wordt de werkgever verplicht om te zorgen voor hulpverlening in noodsituaties. In de Risico Inventarisatie en Evaluatie wordt bepaald hoeveel bedrijfshulpverleners nodig zijn. Vaak is een bedrijfshulpverlener een medewerker die naast zijn gewone werk deze taak op zich neemt. De BHV'er heeft als taak op verantwoorde wijze de tijd te overbruggen tussen de calamiteit en het arriveren van de professionele hulpdiensten.

Dat zijn de teksten die tot verwarring luiden en vragen oproepen. Oké opleidingen wil u ondersteunen in het maken van een weloverwogen keuze die past bij uw bedrijfsomstandigheden. U kunt zodoende exact aan de wettelijke norm voldoen zonder buitensporige kosten.

 

Wij leiden BHV'rs op tot het niveau die het best past bij uw omgeving. Dit is bij kleine bedrijven met lage risico's een ééndaagse opleiding, bij grotere bedrijven met hogere risico's een twee daagse opleiding. Neem gerust contact op om gezamelijk te bepalen in welke categorie uw bedrijf onder te brengen is.

 

Onderwerpen die aan bod komen.

Eerste hulp.

  • Vijf algemene punten EHBO.
  • Reanimatie en AED bediening.
  • Vitale functies en storingen daarin.
  • Shock
  • Brandwonden, botbreuken, oogletsel.
  • Ernstige wonden en wonddrukverband. 
Brand:
  • Kleine blusmiddelen en blussen beginnende brand. ( met praktijkoefening)
  • Communicatiemiddelen en melding intern en/of extern incident.
  • Ontruiming voorbereiden en begeleiden.
 
Kosten opleidingen BHV.
 
De kosten voor een eendaagse opleiding zijn € 175,- excl BTW, incl. lesmateriaal, lunch, koffie/thee en certificaat.
De kosten voor de twee daagse opleiding zijn: € 235,- excl. BTW, incl. lemateriaal, lunch, koffie/thee en certificaat. 
 
Inschrijfvoorwaarden:
Er is geen vooropleiding vereist.