BHV

Accreditaties

Accreditaties:
 
Oké-opleidingen kan u zelf certificeren volgens de norm NEN 4000 zoals bedoeld in de Arbowet art. 15.
 
Tevens is het mogelijk een NIbHV certificaat te ontvangen of een door het MoBHV afgegeven certificaat te behalen.
Hiermee wordt extra benadrukt dat uw cursisten volgens de normen die ervoor gelden worden opgeleid. Het programma dat doorlopen wordt is in allen gavllen hetzelfde.
 
 
Oké-opleidingen is ook door KTNO geaccrediteerd voor de EHBO lessen die nodig zijn voor mensen werkzaam in de alternatieve gezondheidszorg. Oké-opleidingen is door KTNO geaccrediteerd voor VBAG, BATC en LVNG.